Zápis pro školní rok 2018 / 2019

Termín: 3. 5. 2018, od 15:00 do 17.30 hodin
Místo: Větrná 869

Školský obvod Hořovice tvoří: Hořovice, Felbabka, Rpety, Hvozdec

 

Další důležité termíny:

 • 10. 5. 2018     Odevzdání přihlášky do ředitelny, předložení žádosti o odklad školní docházky - od 14:00 do 16:00 v ředitelně MŠ Větrná
  31. 5. 2018     Vydání Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí 
 

Rodiče přijatých dětí budou informováni prostřednictvím seznamu zveřejněného na webových stránkách nebo úřední desce MŠ. Rozhodnutí o přijetí si mohou rodiče vyzvednout s nástupem dítěte do MŠ v září 2018.

 

Co s sebou potřebujete? 

 • OP
  Rodný list dítěte
 • Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, který vydá příslušný městský úřad. Cizinci předloží povolení k pobytu na území ČR - dítěte.
 • Žádost - níže si stáhněte nebo jaké je možno vyzvednout a vyplnit formulář přímo u zápisu)
 • U zápisu kromě informací obdržíte i  přihlášku, kde bude nutné potvrzení lékaře
 
 •  

Další informace o zápisu budou k dispozici během dubna 2018.

 

Podívejte se také na:

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání /oficiální a podrobné/

Přehledné, kompletní a přesto stručné info o změnách naleznete i na stránkách JáRodič: ZDE.

 

Speciální třída

MMŠ Hořovice otevírá každý školní rok jednu speciální třídu pro 6 zdravotně postižených dětí. Počet dětí se řídí vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podmínkou přijetí je doporučení Pedagogicko - psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra.  
Nekoná se zápis jako do běžných tříd. O přijetí rozhoduje ředitelka školy.

 
 
 
 
 
 

ARCHIV

Zápis pro školní rok 2017 / 2018

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018

K zápisu, který se konal 4. května, jste dorazili v hojném počtu, což nás velice těší a vážíme si Vaší důvěry. Vzhledem ke kapacitě školky však nejsme schopni všechny žadatele uspokojit, především ty později narozené. Z 92 žádostí jsme přijali 57 dětí.

Zkontrolujte si prosím registrační čísla a výsledek. Rodiče přijatých dětí si mohou Rozhodnutí vyzvednout s nástupem dítěte do MŠ. Všichni žadatelé byli seřazeni dle Kritérií č.j. 144/2017s rozhodujícím faktorem - bydliště a věk.

 

Ke stažení:

Přijatí 2017.2018

Nepřijatí 2017.2018

 

INFORMACE K ZÁPISU

 

Termín: 4. 5. 2017, od 15:00 do 17.30 hodin
Místo: Větrná 869

Školský obvod Hořovice tvoří: Hořovice, Felbabka, Rpety, Hvozdec

 

Další důležité termíny:

 • 11. 5. 2017     Odevzdání přihlášky - od 14:00 do 16:00 v ředitelně MŠ Větrná
 • 23. 5. 2017     Možnost nahlédnutí do spisu - od 14:00 do 15:00 v ředitelně
 •   1. 6. 2017     Vydávání Rozhodnutí o nepřijetí - od 14:00 do 16:00 v ředitelně
 

Rodiče přijatých dětí budou informováni prostřednictvím seznamu zveřejněného na webových stránkách nebo úřední desce MŠ. Rozhodnutí o přijetí si mohou rodiče vyzvednout s nástupem dítěte do MŠ v září 2017.

 

Co s sebou potřebujete? 

 • OP
 • Rodný list dítěte
 • Potvrzení o trvalém bydlišti, který vydá příslušný městský úřad. Cizinci předloží povolení k pobytu na území ČR - dítěte.
 • Žádost - zde ke stažení ( také možno vyzvednout a  vyplnit formulář přímo u zápisu)
 • U zápisu kromě informací obdržíte i  přihlášku, kde je nutné potvrzení lékaře
 
 •  

POZOR - změny od 1. 9. 2017 - ŠKOLSKÝ ZÁKON §34 odst. 1) 2) 3) 

 • Povinné, bezúplatné předškolní vzdělávání je pro všechny děti, které dosáhnou 5. roku věku (a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku a ještě nezahájily povinnou školní docházku
 • Povinnost zákonného zástupce přihlásit pětileté dítě k předškolnímu vzdělávání
 • Pětileté děti s povinností předškolního vzdělávání nemusí dokládat potvrzení o očkování
 • Nárok čtyřletých dětí na přednostní přijetí
 • par. 37:
 • Povinnost rodičů  předložit žádost o odklad školní docházky do 30. 4. 2017 (+ zprávu poradenského zařízení)
 • Individuální vzdělávání - vzhledem ke změnám ve školském zákonu (viz výše) o povinnosti předškolního vzdělávání je možnost tzv. individuálního vzdělávání. Více informací o lhůtách, ověřování očekávaných výstupů apod., se dočtete ZDE včetně formuláře, který naleznete i v sekci Dokumenty.
 

Podívejte se také na:

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání /oficiální a podrobné/

Přehledné, kompletní a přesto stručné info o změnách naleznete i na stránkách JáRodič: ZDE.

 

Speciální třída

MMŠ Hořovice otevírá každý školní rok jednu speciální třídu pro 6 zdravotně postižených dětí. Počet dětí se řídí vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podmínkou přijetí je doporučení Pedagogicko - psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra.  
Nekoná se zápis jako do běžných tříd.  O přijetí rozhoduje ředitelka školy.