Informace o placení stravného od září 2018

Pokyny pro rodiče dětí, které nastoupí v září 2018

Rodiče uhradí v hotovosti jistinu 1500,- Kč na stravné a školné na září a část října, další měsíce bude prováděno dorovnání do jistiny, tj. částka, kterou dítě skutečně projí + školné. Po ukončení školní docházky se přeplatek vrací na účet.

Jistina se vybírá hotově 27. 8. – 7. 9. 2018 v kanceláři školní jídelny.

 

Rodiče si vyzvednou přihlášku na stravování v kanceláři školní jídelny, nebo stáhnou z internetu -  zřídí si souhlas s inkasem a potvrzenou bankou ji odevzdají vedoucí školní jídelny/možno zřídit i přes internetové bankovnictví, opis dodají do ŠJ nebo na e-mail  mmshorovice@gmail.com. Limit na inkaso nastavte na 2000Kč. Termín - do konce srpna.
 

Kontaktní osoba: Alena Kebertová, vedoucí školní jídelny, tel. 734 159 443

 

 

 

 

Změna ve výši stravného 

Na základě indexu růstu spotřebních cen potravin a zavádění kvalitnějších potravin do jídelníčku se cena stravné zvyšuje o 2 Kč na den na MMŠ Větrná, a o 3 Kč na den na MMŠ Jiráskova. Přesnou částku naleznete v přiloženém dokumentu.

Zvýšení cen stravného 

 

 

 

Platba a odhlašování

  • Odhlašujte děti z obědů ( i docházky) nejpozději tentýž den, a to od 6:00 do 7:45.
  • Telefonní čísla do jednotlivých tříd naleznete v Kontaktech.
  • Rodiče jsou povinni zajistit dostatek peněz na účtu pro účely inkasa. 
  • Opakované neuhrazeni úplat může být důvodem k ukončení vzdělávání dítěte, viz školní řád, čl. III, odst. 14
  • O výjimce úhrady dlužné částky bezodkladně jednejte s vedoucí stravování
  • Děti s odkladem školní docházky platí vyšší částku za stravu, neboť dostávají větší porci jídla 
  • Rodiče, kteří chtějí mít doklad o stravném, mohou emailem nebo sms ještě omluvit dítě přímo ve školní jídelně. eliminují se tak nejasnosti při sumarizaci omluvených dnů v měsíci. Nutnost omluvit dítě na třídu se tímto neruší. 
 
 

Kontakt na vedoucí stravování:
Ing. Alena Kebertová, + 420 734 159 443, 
mmshorovice@gmail.cz

 

 

Přihlášky ke stravování na školní rok 2018 / 2019


Přihláška ke stravovování_2018_2019