ZMĚNA VE VÝŠÍ STRAVNÉHO


Na základě indexu růstu spotřebních cen potravin a zavádění kvalitnějších potravin do jídelníčku se cena stravné zvyšuje o 2 Kč na den na MMŠ Větrná, a o 3 Kč na den na MMŠ Jiráskova. Přesnou částku naleznete v přiloženém dokumentu.

Zvýšení cen stravného.pdf 

 

 

 

Platba a odhlašování

  • Odhlašujte děti z obědů ( i docházky) nejpozději tentýž den, a to od 6:00 do 7:45.
  • Telefonní čísla do jednotlivých tříd naleznete v Kontaktech.
  • Rodiče jsou povinni zajistit dostatek peněz na účtu pro účely inkasa. 
  • Opakované neuhrazeni úplat může být důvodem k ukončení vzdělávání dítěte, viz školní řád, čl. III, odst. 14
  • O výjimce úhrady dlužné částky bezodkladně jednejte s vedoucí stravování
  • Děti s odkladem školní docházky platí vyšší částku za stravu, neboť dostávají větší porci jídla 
  • Rodiče, kteří chtějí mít doklad o stravném, mohou emailem nebo sms ještě omluvit dítě přímo ve školní jídelně. eliminují se tak nejasnosti při sumarizaci omluvených dnů v měsíci. Nutnost omluvit dítě na třídu se tímto neruší. 
 
 

Kontakt na vedoucí stravování:
Ing. Alena Kebertová, + 420 734 159 443, 
mmshorovice@gmail.cz

 

 

Přihlášky ke stravování na školní rok 2017 / 2018

Přihláška stravování JIRÁSKOVÁ_Česká Spořitelna

Přihláška stravování VĚTRNÁ_Česká Spořitelna

Přihláška stravování_JINÉ BANKY