Lvíčata

Třídní učitelka: Jana Firýtová

Asistentka pedagoga: Anna Tesařová

Učitelka: Tamara Mužíková

Provozní obsazení: Renata Kořínková

 

Do třídy Lvíčat přišly nové děti, které velmi rychle zapadly do kolektivu. Třídu tvoří 11 chlapců a 9 dívek.
Ve třídě je velmi často veselo a děti se s nadšením zapojují do všech činností. Rády chodí do přírody, kterou se učí poznávat a chránit.

 

 

Plán aktivit

  • Září:

1/ „Všichni jsme kamarádi“ - vytváření pohodové a radostné atmosféry ve třídě - adaptace nových dětí

námětová hra „Na rodinu" - vytváření kladných kamarádských vztahů

2/ Poznávání MŠ, zahrady a okolí – vést k bezpečnému chování

Kdo pro nás pracuje – vážit si práce dospělých – správních zaměstnanců – prohlídka kuchyně

3/ Pohybové hry na louce – zvyšovat fyzickou zdatnost dětí a radost z pohybu

4/ „Naše město" - pozorování města od Obecního lesíka – významné budovy ve městě - vycházka na autobusové nádraží a k požární zbrojnici

5/ Kulturní akce - divadelní představení v MŠ – pohádka „O tureckém rybáři"

  • Říjen:

1/ „Kouzelný ostrov“ - hry s přírodninami v lesoparku Dražovka - pozorování živé i neživé přírody

2/ Dětské hřiště západní sídliště – zvyšování obratnosti dětí

3/ Návštěva městské knihovny – vytváření lásky ke knize

4/ Skřítkovo podzimní vaření z ovoce a zeleniny

5/ Podzimní proměny – pozorování našeho stromu a odlet ptáků

- drakiáda

- Halloween – výroba strašidýlek - dýňování

6/ Návštěva divadelního představení v Labi – Jak se zachraňuje země

 

  • Listopad:

1/ Podzimní školkohraní pro rodiče a děti – odpolední hrátky 1. 11.

2/ Keramická dílna – tvoření z hlíny

3/ Letecký den pod Obecním lesíkem – létání s letadélky

4/ Podzimníčkovy šikovné ručičky – sběr kaštanů a žaludů v zámecké zahradě

5/ Divadelní představení v Labi „Pověsti pražské“ - 15.11.

6/ Fotografování jednotlivců 19. - 20.11

7/ Výlet po cyklostezce

8/ Individuální konzultace s rodiči – dle zájmu rodičů

9/ Výroba vánočních prací pro výstavu v radnici

 

  • Prosinec:

1/ Zdobení vánočního stromečku ve třídě

2/ Vánoční výstava v radnici

3/ Mikulášská nadílka – 5. 12.

4/ Náš strom v zimě – pozorování v přírodě

5/ Výroba dárků pro rodiče

6/ Vánoční setkání s rodiči

7/ Zdobení vánočního stromku pro zvířátka v lese

8/ Divadelní představení v MŠ - „Vánoce“

9/ Zimní hrátky – stavba sněhuláků

- závody na bobech

10/ Vánoční pečení cukroví – praktická činnost

 

DĚKUJEME RODIČŮM JÁCHYMA DUŠKA ZA KRÁSNÉ HRAČKY! :-)