Třídní učitelka: Romana Reiserová 

Učitelka: Lenka Koucká

Uklizečka: Jana Andělová ml.

Asistentka: Bc. Jana Haznerová 

 

Ve třídě Veverek je celkem zapsáno 25 dětí, z toho je 12 děvčat a 13 chlapců. Věkové složení je od tří do pěti let.
Děti mateřskou školu navštěvují již druhým rokem. Vloni bylo důležité, aby si zvykly na prostředí Mš a průběh činností během celého pobytu v ní.
V letošním roce klademe důraz na samostatnost při řešení problémů, objevování nového, hlavně pak na sebeobslužné činnosti. Při plnění výchovného programu nejvíce využíváme přírodu. Co více děti připraví do života než vlastní zkušenosti. V této souvislosti připravujeme na jaro řadu poznávacích výletů do přírody a po našem městě. Děti by si měly vytvořit kladný vztah ke svému okolí a k přírodě. Sama mám přírodu velice ráda, snažím se proto dětem předat řadu zkušeností. O to víc potěší zjištění, že jdu v této oblasti správným směrem.
Kromě toho se učíme nové básničky, písničky a hry. Ve druhém pololetí nás čeká vytvoření pracovních koutků. Těšit se mohou hlavně chlapci na ponk s nářadím.
Z reakcí dětí je vidět, že do Veverek chodí rády, zřídka se přeci jen objeví nějaká slzička stesku, ale tu umíme rychle zahnat a vykouzlit na tváři úsměv, který je pro nás tou největší odměnou.