Veverky

Třídní učitelka: Veronika Kuchyňková
Učitelka: Bc. Eva Rosenbaumová
Provozní obsazení: Jana Andělová ml., Ludmila Stašková
Počet dětí: 25
Věk: 4- 6
 

 

Vzhledem k tomu, že ve třídě převládají děti, které v příštím roce nastoupí do školy /18 dětí/, budou činnosti zaměřené zejména na osvojení znalostí a dovedností potřebných pro vstup do první třídy základní školy. Neznamená to, že se budeme jen  "učit". Od října budeme chodit cvičit do tělocvičny, od ledna do bazénu 1.ZŠ, v rámci pobytu v mš bude probíhat výuka angličtiny. Pokud počasí dovolí, budeme co nejvíce pobývat v přírodě. Čeká nás řada výletů a exkurzí. V listopadu např. Vánoční Čechova stodola, v prosinci Betlémy na Karlštejně, každoroční Mikulášská nadílka, divadla, exkurze na Ruzyňské letiště. Ani rodiče nepřijdou zkrátka, plánujeme pro ně společné dílničky, besídky, zejména pak rozloučení s předškoláky.