Pejsci - speciální třída

Počet:  6 dětí

Speciální pedagožky: Alena Králová
                                       Karolína Plecitá
Asistentky pedagoga: Věra Šinknerová, Jana Brnušaková
Osobní asistentka: Milena Křivancová

Provozní personál: Eva Veigendová


 

Do třídy chodí 6 dětí . Třída je tento rok chlapecká. S dětmi se pracuje spíše individuálně. K zapezpečení kvality výuky dle individuálních plánů, pracují ve třídě dvě speciální pedagožky, dvě asistentky pedagoga a osobní asistentka. Tento rok se nám podařilo vybavit třídu novými vzdělávacími, zdravotními a relaxačními pomůckami, například speciálním polohovacím, pracovním křesílkem, relaxačním bazénkem nebo grafomotorickými a senzomotorickými panely. 
 
Motto: „Nejenom očima a ušima vede cesta k člověku, ale také srdcem a citem.“