Pejsci - speciální třída

Počet:  6 dětí

Speciální pedagožky: Bc. Alena Králová, Bc. Nelli Kruftová
                                       
Asistentky pedagoga: Jana Brnušaková, Bc. Jana Haznerová
Osobní asistentka: Jana Andělová

Provozní personál: Eva Veigendová


Do naší třídy Pejsků chodí 6 dětí s různým tělesným a mentálním postižením. Děti jsou zde vzdělávány individuálně i ve skupinách podle rámcového vzdělávacího plánu s ohledem na jejich možnosti. Žáci jsou zde vedeni k samostatnosti a sebeobsluze dle individuálních schopností každého z nich. Děti s poruchou autistického spektra, které mají problém s verbální komunikací, učíme používat alternativní komunikaci jako je například komunikace pomocí obrázkových karet nebo lišt, díky těmto alternativním metodám se dítě cítí bezpečně a není stresované z neznáma.