Myšky

  • Třídní učitelka: Mgr. Miroslava Kadlecová
  • Učitelka: Veronika Kukačková
  • Provozní zaměstnanec: Jana Jelínková
  • Počet dětí: 22
  • Věk: 4 roky
 
Děti ze třídy Myšek se už znají z loňského roku, a tak se v září na kamarády ze školky těšily.
Ve třídě je 16 kluků a jen 6 holčiček. Kluci mají číselnou převahu, ale holčičky se rozhodně nedají.
Hlavní činností dětí je hra a Myšky jsou určitě hravé, tvořivé, akční a pohybově zdatné, a proto už letos, i když nejsou předškoláci, budou chodit cvičit do tělocvičny 1. ZŠ. Aby se Myškám nic nestalo, na to dávají pozor paní učitelka Mirka a letos nově i Veronika. O dostatek jídla a o čistotu se stará, pro všechny nepostradatelná,  "paní vařečka" Janička.
 
Motto: Hra je živnou půdou pro rozvíjení dítěte. Děti si potřebují hrát a jako hru umějí vzít i všední povinnost.