Motýlci

 

Třídní učitelka:  Marcela Mračková

Učitelka: Hana Krýlová, Dis.

OA:  Jiřina Škvárová

 

JIŽ BRZY DOPLNÍME DALŠÍ INFO.