Kuřátka

 

Třídní učitelka: Veronika Černá

Učitelka: Hana Krýlová

Asistent pedagoga: Jana Andělová

Provozní personál: Mariana Honsor, Simona Průšová

Počet dětí: 15

 

Třída Kuřátek je heterogenní třídou v MŠ v Jiráskově ulici. V letošním roce k nám dochází 15 dětí, z toho 10 chlapců a 5 dívek ve věku od 3-7 let.

Co nás učí naše paní učitelky?

  • Snaží se nás vést k tomu, abychom se dokázaly samostatně projevit, obstarat se a spolehnout se na své schopnosti (u stolování si každé úterý samostatně obstaráváme dopolední svačinu, připravujeme ji dle svého rozhodnutí a volby

  • Navazují na naše získané vědomosti, dovednosti a návyky, které budou i nadále prohlubovat

  • Zaměřují se na rozvoj naší samostatnosti a trpělivosti při různých činnostech

  • Prohlubují přátelství, toleranci a ohleduplnost mezi námi kamarády

  • Motivují a rozvíjí tvořivost, při všech činnostech

  • Připravují nás společně s rodiči na zápis a vstup do ZŠ

 

Do třídy Kuřátek chodíme rádi, paní učitelky vymýšlí zajímavé činnosti, při kterých se naučíme spoustu nových věcí. Nejvíce nás baví pobyty venku, plánujeme si zábavné a dobrodružné vycházky do lesa, kde plníme různé úkoly. Nebojíme se ani práce, na podzim hrabeme listí na naší zahradě a během jara a léta se staráme o naše zahrádky, kde si pěstujeme zeleninu.

Už se moc těšíme na jarní akci – Noc s Andersenem. Navštívíme knihovnu, kde se dozvíme více o panu Andersenovi, přespíme ve školce a prožijeme společně noční dobrodružství.

Nezůstaneme jen u této akce, čekají na nás výlety a spoustu další zábavy!