Obecná charakateristika

 • Zřizovatelem MMŠ je město Hořovice. Přijímány jsou děti zpravidla od tří do šesti let.

Větrná

 • Mateřská škola na Větrné se nachází na západním okraji města nedaleko lesoparku Dražovka a cyklostezky. 
 • Prostorný areál zahrady nabízí 7 pískovišť, houpadla, lezecké stěny, skluzavky a jiné herní prvky.  
 • Školka má 4 pavilony, ve kterých je celkově 10 tříd většinou po 20 až 25 dětech, jedna třída má kapacitu 15 míst a jedna třída je speciální. 
 • Součástí každé třídy je sociální zařízení, výdejní kuchyňka a šatna. 
 • V budově je zázemí vedení, vlastní kuchyně a také Středisko volného času Domeček Hořovice, se kterým MŠ úzce spolupracuje.
 • Provoz školky je od 6:00 do 16:30. Každý den v době od 6:00 do 7:15 a od 15:30 do 16:30 je provoz MŠ sveden do 2 - 3 svodných tříd.
 

Jiráskova

 • Pobočka v Jiráskově ulici je školka rodinného typu a nachází se nedaleko centra. 
 • 2 třídy po 15 dětech, vlastní kuchyni a prostornou zahradu s pískovištěm a herními prvky. 
 • K vycházkám a pobytu venku se využívá lesopark Dražovka, zámecký park a hřiště 1. ZŠ Hořovice.

  Powerpointovou prezentaci budovy v Jiráskově ulici si můžete stáhnout ZDE.
 
 

Trocha z historie

 • Budova v Jiráskově ulici má dlouholetou historii. První paměti spadají až do roku 1928, kdy městská spořitelna darovala 100 000 Kč a slečna Anežka Erbenová 40 000 Kč na stavbu nové mateřské školy.
 • V Hořovicích byly v provozu do roku 1995 tři mateřské školy. Zřizovatelem jedné bylo město, zbylé dvě patřily závodům ČKD a Buzuluku Komárov. V srpnu 1995 byly školky sloučeny a vznikla příspěvková organizace Městská mateřská škola (dále MMŠ) Hořovice s ústřední budovou v Jiráskově ulici, s pobočkami Pod Nádražím a ve Větrné. V srpnu 1997 došlo k přestěhování 50 dětí z pobočky Pod Nádražím do prostorů Větrné. K 1. září 2006 byla z důvodů velkého počtu dětí předškolního věku navýšena kapacita na 200 dětí. Součástí školy se stala speciální třída se 14 dětmi a školní jídelna ve Větrné.
 • Protože nebyly splněny prostorové ani hygienické podmínky, stanovila se kapacita školky rozhodnutím KHS Středočeského kraje ze dne 5.12. 2007  na 103 dětí ve Větrné a 30 dětí v Jiráskově ulici. Od 13. dubna 2009 probíhala za plného provozu nástavba pavilonu B a C, kterou prováděla firma Chládek a Tintěra Pardubice.
 • První etapa nástavby byla úspěšně ukončena a slavnostně zprovozněna 13. dubna 2009. Nově vznikly 2 třídy po 20 dětech. Kapacita ve Větrné byla 143 dětí a v Jiráskově ulici 30 dětí. Celkově se kapacita zvýšila na 173 dětí.
 • Od září 2010 probíhala druhá etapa nástavby ve Větrné ulici, kterou opět za plného provozu prováděla tatáž firma. Vznikly 3 nové třídy a pro speciální třídu se přistavila šatna s umývárnou. 10. listopadu 1929 se škola slavnostně otevřela.
 • Budova ve Větrné je pavilónového typu a dokončením 2. etapy nástavby se kapacita navýšila na 212 dětí. Celková kapacita MMŠ Hořovice je 242 dětí. Slavnostní otevření se uskutečnilo 6. září 2011.
Mateřská škola vJiráskově ulici je rodinného typu,nachází se nedaleko centra města, má 2 třídy po 15 dětech, vlastní kuchyni a prostornou zahradu spískovištěm. Kvycházkám a pobytu venku je využíván lesopark Dražovka, zámecký park a hřiště 1. ZŠ Hořovice.
Pobočka na Větrné má vlastní kuchyni,10 tříd, většinou po 20 -25 dětech, ztoho jedna třída  má 15míst a jedna třída je speciální. Vbudově je také středisko volného času Domeček Hořovice, skterým MŠ spolupracuje.
Budova se nachází na západním okraji městanedaleko lesoparku Dražovka a cyklostezky smožností vycházek do přírody. Prostorný areál zahrady mateřské školy nabízí 7 pískovišť sherními prvky, skluzavkami, houpadly, dřevěnými domečky apod.
Součástí každé třídy je sociální zařízení, výdejní kuchyňkaa šatna.
Budova má 4 pavilony po 2 třídách. Na každém pavilonu jsou podle počtu dětí 3-4učitelky, asistentkaa uklízečka.
Každý den vdobě od 6.00hod do 7.15 hod a od 15.30hod. do 16.30hod.je provoz MŠ sveden do 2-3 svodných tříd.