Zápis do MŠ

03.05.2018 14:26

ZÁPIS do MĚSTSKÉ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY HOŘOVICE se koná 3. 5. 2018 od 15:00 v budově Větrná.

S sebou: občanský průkaz, potvrzení o bydlišti dítěte, rodný list dítěte. Přihlášky a další informace budou k dispozici během dubna.

Termíny:

3. 5.  - zápis, přijímání žádostí, obdržení přihlášky

10. 5. - odevzdání přihlášky do ředitelny, předložení žádosti o odklad školní docházky

31. 5. - Vydání Rozhodnutí