Úplata za souvislou a dlouhodobou nepřítomnost dítěte

07.09.2018 15:37

Pokud své dítě včas omluvíte a zdůvodníte jeho více než měsíční souvislou nepřítomnost, může být školné kráceno.

Oficiální dokument je ZDE.