Školné, stravné

01.09.2018 20:30

Pokyny pro rodiče dětí, které nastoupí v září 2018

  • Rodiče uhradí v hotovosti jistinu 1500,- Kč na stravné a školné na září a část října, další měsíce bude prováděno dorovnání do jistiny, tj. částka, kterou dítě skutečně projí + školné. Po ukončení školní docházky se přeplatek vrací na účet. Stravné a školné se hradí u ved. školní jídelny Ing. Kebertové.
  • Jistina se vybírá hotově 27. 8. – 7. 9. 2018 v kanceláři školní jídelny.
Rodiče si vyzvednou přihlášku na stravování v kanceláři školní jídelny, nebo stáhnou z internetu -  zřídí si souhlas s inkasem a potvrzenou bankou ji odevzdají vedoucí školní jídelny/možno zřídit i přes internetové bankovnictví, opis dodají do ŠJ nebo na e-mail  mmshorovice@gmail.com
Limit na inkaso nastavte na 2000Kč. Termín - do konce srpna.
 
  • Školné pro tento školní rok činí 500Kč. Pozor - Školné nehradí předškoláčci.
  • Poměrná část se hradí: o prázdninách - školní rok končí vždy k 31.8., v případě omluvené souvislé dlouhodobé nepřítomnosti dítěte (nad 1 měsíc).

 

Kontaktní osoba: Alena Kebertová, vedoucí školní jídelny, tel. 734 159 443

 

Více: Dokumenty - Směrnice o úplatě.