Seminář pro naše učitelky - angličtina pro MŠ

29.03.2018 21:42

 

Paní učitelky - angličtinářky - se nedávno zúčastnily semináře Angličtina pro mateřské školy, který pořádal VISK Příbram. velmi inspirativním odpolednem porvázela lektorka Mgr. Lenka Nováková, kterou jsme i požádali o vyjádření, jak vnímá angličtina pro ty nejmenší:

 

 

Jak se vlastně děti učí cizímu jazyku? Proč se učit anglickému jazyku už v MŠ? 

Když děti vystavíte cizímu jazyku, osvojí si ho přirozeně stejně jako se naučí jíst příborem, když právě nemají po ruce lžíci. Učí se druhému jazyku zároveň se svým mateřským a nijak to neřeší. Nevadí jim, že něčemu nerozumějí. Papouškují a napodobují to, co vidí a slyší, neomrzí je říkat jednu (pro nás dospělé nesmyslnou) říkanku pořád dokola, vystačí si s málem, ale to "málo" obvykle velmi kreativně využívají a rozvíjejí. A pořád dál nasávají další slova a výrazy - pokud jim k tomu dáte příležitost. 

 

Jaké jsou fáze osvojování angličtiny? 

Řada rodičů má představu, že když má dítě angličtinu ve školce nebo v 1. či 3. třídě, za rok bude hovořit v plynulých větách. Pokrok v "nasávání jazyka" je velmi individuální. Některé děti mají delší dobu tzv. tichého období (silent period), kdy rozumí, ale nic neprodukují. Vytvářejí si něco jako "zásobní sklad", který otevřou, až k tomu situace dozraje, až dostanou vhodný podnět. Dítě by nemělo být porovnáváno se starším sourozencem nebo dítětem od sousedů. Je dobré navozovat reálné situace, vytvářet situace pro použití anglických výrazů, které mají uloženy v paměti. Dítě potřebuje povzbuzení i ve chvíli, kdy se zdá, že mu to vůbec nejde. Vybudování dobrého vztahu k cizímu jazyku v rané fázi vývoje dětí je mnohem důležitější než počet slovíček, frází a básniček, které se dítě naučí a zapamatuje. Nejdůležitější je, aby se dítě nebálo jazyka a situací, v nichž nerozumí, a také aby se nebálo používat i primitivní jazykové prostředky ke komunikaci. 

 

Angličtina již ve školce? Proč ne? 

Úplně na úvod je třeba říci, že angličtina ve školce není klasická výuka angličtiny, je to především něco jiného, zábavného, veselého a pro většinu dětí přitažlivého.
Děti kolem čtvrtého roku věku již docela dobře chápou, že na světě neexistuje jen jeden jazyk, ale že někteří lidé mluví i tak, že jim děti nerozumí. Často se také dívají na různé pohádky v cizím jazyce, a to se stejným zaujetím, jako na pohádky v jazyce mateřském. Většinou i zhruba chápou, o co v takové pohádce šlo. A pak Vás jednoho dne překvapí, že si při hře broukají písničku v angličtině nebo jiném jazyce přesně tak, jak ji mají naposlouchanou. Děti totiž jazyk získávají převážně poslechem. Žádné biflování, psaní slovíček, vysvětlování gramatiky. Prostě poslouchání a opakování. Čím častěji, tím lépe.
A protože dobrý učitel cizího jazyka v mateřské škole ví, co děti potřebují, jak se „učí“, kolik toho zvládnou, jak se soustředí a co je baví, dokáže vytvořit takový program v angličtině, že se tak stane pro děti velikým přínosem a investicí do budoucna. Důležité samozřejmě je, aby se s jazykem pracovalo přiměřeně dětským schopnostem a dovednostem.
Děti totiž nerozumí tomu, že za vším je schovaná nějaká gramatika, pravidla, že něco je ustálená vazba a něco se používá jen v písničkách. Naučí se a zopakují prostě to, co jim zprostředkuje jejich učitel. A ten musí opravdu dobře vybírat. Nejprve jednoduché výrazy (pozdravy, jednoduché věty, slova s podobnými fonémy, jako jsou v mateřském jazyce), dále výrazy, které jsou bezprostředně kolem dětí (barvy, zvířátka, počítání, hračky, vybavení školky, rodina, oblečení atp.) a pak spousta a spousta písniček, rýmovánek, básniček a to vše nejlépe doprovázené pohybem, tanečkem nebo rytmem.
Potom je taková výuka zábavná, hodina rychle utíká a děti se na další hodinu těší. Sice si ještě nebudou umět na dovolené objednat jídlo v restauraci nebo se domluvit na recepci v hotelu, jak někteří rodiče očekávají, ani nesdělí doma, co přesně se na angličtině naučili, nezvládnou překládat různá slovíčka ihned a bez zaváhání. Co se ale určitě naučí, je radost z cizího jazyka a pozitivní vztah k němu.

To je hlavní a zásadní, co by školková angličtina měla dítěti přinést. Znalost písniček, pár desítek slovíček a základních frází je k tomu příjemným bonusem.