Projekt logopedické prevence

13.10.2016 09:11

Po schválení našeho projektu Ministerstvem školství, a s přidělenou dotací 80 000Kč můžeme pokračovat intenzivněji v realizaci logopedické péče v naší MŠ a pořídit i speciální pomůcky do všech tříd.