Přerušení provozu - vánoční prázdniny

19.11.2018 16:35

Přerušení provozu během prázdnin ve dnech 27.,28.,31. 12. Projednáno radou města dne 14.11.