Pracovní sešity pro předškoláky

10.11.2016 09:09

Pracovní sešit Kuliferda je určen pro děti předškolního věku. Cena je 240 Kč, obsahuje 6 dílů. Úkoly budou děti plnit společně a sešity si vždy odnesou domů. Co se úplně nepodaří, mohou dotrénovat doma. Sešity by měly dětem poskytnout především zajímavé podněty a radostnou práci.

Nechceme děti odradit, ale zaujmout.  Víc než o výkon, jde u dětí předškolního věku o schopnost soustředění a získání dobrého pocitu z dokončené práce.