POZOR: Změna od 1. 1. 2017 Školský zákon, § 37

17.02.2017 21:07

PRO RODIČE: Žádost o odklad školní docházky musí být podána do konce dubna 2017 včetně zprávy školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny) - předává se ZŠ

Rozhodnutí ZŠ o odkladu je nutné předat ředitelce MŠ do 2. 5. 2017.