Ochrana zdraví

01.06.2017 17:12

Vážení rodiče, otázky zajištění pitného režimu a ochrany dětí před UV zářením řešte s třídní učitelkou, která nastavuje pravidla. Jednotlivé třídy se proto mohou v řešení tohoto lišit.