O čem je školková angličtina?

15.06.2018 13:55

 

Angličtina ve školce není klasickou výukou, ale měla by být chvilkou něčeho nového, přitažlivého a veselého.


Jak se malé děti učí cizímu jazyku?

 • Ve 4 letech již vcelku chápou, že na světě neexistuje jen jeden jazyk. Se zaujetím sledují pohádky v cizím jazyce a většinou i ví, o co v nich šlo.

 • Cizí jazyk získávají převážně poslechem a opakováním. Čím častěji, tím lépe. Nevadí jim, že něčemu nerozumějí. Papouškují, napodobují a neomrzí je říkat říkanku pořád dokola. Jednoho dne pak rodiče překvapí, že si broukají písničku v angličtině tak, jak ji naposlouchali.

 • Cizí jazyk si osvojují přirozeně, podobně jako se naučí jíst příborem, když nemají lžíci po ruce. Vystačí si
  s „málem“, které obvykle kreativně využívají a rozvíjejí. Pokud se jim k tomu dává příležitost, nasávají další slova a výrazy.

 

Co je při osvojování cizího jazyka u malých dětí důležité?

 • Nejdůležitější je, aby se jazyka nebály a bez obav používaly i primitivní jazykové prostředky.

 • Než počet slovíček, frází a básniček je mnohem důležitější vybudovat dobrý vztah k cizímu jazyku.

 • Pokrok v „nasávání“ jazyka je velmi individuální. Někteří mají různě dlouhé tzv. tiché období (silent period), kdy rozumí, ale nic neprodukují. Svůj zásobní sklad otevřou, až dozrají a naskytne se jim vhodná situace či podnět.

 • Je dobré navozovat jim reálné situace pro použití anglických výrazů, které mají uloženy v paměti.

 • Děti potřebují povzbuzovat, ať už jim to jde či nejde.

 • Dítě nesmí být nikdy srovnáváno s jiným dítětem.

 

Jak se pracuje s malými dětmi?

 • Musí se pracovat přiměřeně dětským schopnostem a dovednostem. Děti nerozumí tomu, že za vším je schovaná gramatika, pravidla, ustálená vazba, a že se něco používá jen
  v písničkách. Naučí se a zopakují jen to, co jim zprostředkuje učitel.

 • Dobrý učitel cizího jazyka v MŠ ví, co děti potřebují, jak se učí, soustředí, kolik toho zvládnou a co je baví. Dokáže proto vytvořit zábavný program a angličtina se pro děti stane radostí.

 • Začíná se jednoduchými výrazy (pozdravy, jednoduché věty, slova s podobnými fonémy jako v češtině), dále výrazy, které jsou bezprostředně kolem dětí (barvy, hračky, zvířátka, počítání, rodina, oblečení, apod.). Oblíbené a účinné jsou písničky, rýmovačky, básničky, nejlépe doprovázené pohybem, tanečkem nebo rytmem.

Řada rodičů očekává, že když má dítě angličtinu v MŠ, bude si pak na dovolené třeba umět objednat zmrzlinu. Omyl! To hlavní a zásadní, co má školková angličtina dětem přinést, je radost a pozitivní vztah k cizímu jazyku. Pár slovíček, písniček a základních frází je k tomu příjemným bonusem.

Zdroj: seminář - lektorka Mgr. Nováková

Zpracovala: Mgr. Soňa Paleta, uč. MŠ Hořovice

 

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOTU V  PDF.