Návrh rodičů na výhodnější telefonní služby

10.11.2016 00:00

Rodiče ze třídy Delfíni navrhli výhodnější telefooní služby. Ředitelka MŠ vyzvala doporučenou firmu na  poskytnutí  telefonních služeb k předložení nabídky.
Bylo však zjištěno, že dosavadní služby jsou pro MŠ efektivnější a vyžádaná konkurenční nabídka není pro MŠ finančně ani jinak výhodnější.


V každém případě děkujeme za nabídku. Máme radost z Vaší aktivity. :-)