Návrat po nemoci jen dětí doléčených

12.01.2017 20:58

Nálehavě žádáme rodiče, aby neposílali do školky děti nemocné, nedoléčené¨anebo ty v rekonvalescenci. Nejenže mohou ostatní děti nakazit, ale pokud nejsou fit, je program ve školce pro jejich organismus zátěžový. Pečlivě kontrolujte dětem vlasy, ať se eliminuje častý výskyt vší

Všem zodpovědným rodičům děkujeme za spolupráci.