My tři králové jdeme k vám

05.01.2018 08:48

 

V pátek 5. 1. nás navštívili Tři králové. Obcházeli třídy a kdo měl zájem, pozval si je. Studenti z hořovického gymnázia Václava Hraběte převlečení za Kašpara, Melichara a Baltazara řekli dětem základy o tomto svátku, ukázali například kadidlo a společně pak zazpívali koledu My tři králové. Nakonec se samozřejmě podepsali svým nezaměnitelným podpisem v jednotlivých třídách.

V rámci této akce, která probíhala i na základních školách, se vybralo pro Tříkrálovou sbírku 1943 korun. Kam peníze putují se dočtete na stránkách projektu: www.trikralovasbirka.cz.

Zde nabízíme ze stránek výňatek:

Záměry Tříkrálové sbírky 2018

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku (viz graf nahoře).

Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos letošní sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set záměrů.

Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.