Letní provoz a psychická kondice dítěte

18.05.2017 22:10

Milí rodiče, 

 

o letních prázdninách bývají děti ve školce různě pospojovány, přemísťovány, často mívají jiné učitelky (i externí). Ne každé dítě toto dobře snáší.
Zvažte proto prosím, zda nemáte jinou možnost, kde by mohlo Vaše dítě trávit prázdniny. 

 

Děkujeme za pochopení.