Informace placení o stravném od září 2018

28.06.2018 17:53

Informace o placení stravného od září 2018

Pokyny pro rodiče dětí, které nastoupí v září 2018

Rodiče uhradí v hotovosti jistinu 1500,- Kč na stravné a školné na září a část října, další měsíce bude prováděno dorovnání do jistiny, tj. částka, kterou dítě skutečně projí + školné. Po ukončení školní docházky se přeplatek vrací na účet.

Jistina se vybírá hotově 27. 8. – 7. 9. 2018 v kanceláři školní jídelny.

 

Rodiče si vyzvednou přihlášku na stravování v kanceláři školní jídelny, nebo stáhnou z internetu -  zřídí si souhlas s inkasem a potvrzenou bankou ji odevzdají vedoucí školní jídelny/možno zřídit i přes internetové bankovnictví, opis dodají do ŠJ nebo na e-mail  mmshorovice@gmail.com. Limit na inkaso nastavte na 2000Kč. Termín - do konce srpna.
 

Kontaktní osoba: Alena Kebertová, vedoucí školní jídelny, tel. 734 159 443