Naše výhody

 • Stejné šance pro nadané, talentované i zdravotně znevýhodněné děti
 • Kompetentní učitelský sbor
 • Asistenti pedagoga, školní i osobní asistent, speciální pedagogové a logopedické asistentky
 • Sebevzdělávání pedagogů a jejich účast na odborných a certifikovaných seminářích a workshopech
 • Bezpečné zázemí pro děti
 • Pozitivní klima a pohodová atmosféra
 • Jasný řád a pravidla 
 • Individuální přístup k dětem
 • Snaha o co největší samostatnost a soběstačnost při sebeobslužných činnostech dětí
 • Využívání dotačních programů

 

 • Propracovaný systém logopedické terapie, 3 metodické poradny
 • Vlastní metodika denní logopedické péče
 • Příprava na další stupeň vzdělávání
 • Postupné aplikování prvků z programu Začít spolu (zde jsou náměty, které čerpáme z jiných MŠ) a alternativních směrů do všech tříd 
 • Spolupráce s rodiči - snaha o maximální informovanost, dotazníková šetření a ankety několikrát ročně
 • Spolupráce s odborníky, školami, institucemi, organizacemi a spolky
 

 

 
 • Speciální třída pro zdravotně znevýhodněné dětí.