Základní údaje o školce

Právní forma                                      Příspěvková organizace

IČ:                                                    47559268

Zařazení do sítě škol                          1.7.1995

Název zřizovatele                               Město Hořovice

Součásti školy                                    Pobočka Větrná 869, ŠJ Jiráskova a Větrná

IZO ředitelství                                     600042847

Vedoucí a hospodářští pracovníci          Helena Nesnídalová, Bc. - ředitelka školy

                                                         Jaroslava Kejmarová, Bc.- zástupce ředitelky

                                                          Alena Kebertová, Ing. - vedoucí školního stravování

 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

Zabezpečení výchovy, rozvoje osobnosti a uspokojování přirozených potřeb dítěte předškolního věku (včetně stravovacích služeb).
Kapacita školky 242 dětí.

Celodenní provoz 6.00hod. - 16.30hod.

Součástí školy je speciální třída pro děti se zdravotním postižením s upraveným vzdělávacím programem, odpovídajícím jejich potřebám. Součástí organizace je též školní jídelna, zajišťující stravování dětí v době jejich pobytu v mateřské škole. Organizace je oprávněna poskytovat stravovací služby též svým zaměstnancům.