Zápis do MŠ 2019 / 2020

Termín: pondělí 6. 5. 2019.

Místo: Větrná 869, pavilon IV.

Čas: 16.30 hod - 18.00hod.

 

S sebou:

  • Rodný list dítěte
  • Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, cizinci - potvrzení o povolení k pobytu na území ČR
  • Občanský průkaz
  • Vyplněnou Přihlášku (nebo vyplní rodič na místě)
  • Potvrzení o očkování (může být jakákoliv forma)

 

Kritéria k přijímání_2019/2020

Školský obvod: Hořovice, Rpety, Felbabka, Otmíče, Hvozdec
Očkování - lékař
Přihláška k PV - vlastni
Výsledky přijímacího řízení 2019.2020 MMŠ Hořovice.pdf (167505)