Spolupráce s rodiči

Stavíme na vzájemné důvěře a otevřenosti. Důležitým prvkem je fungování trojúhelníku rodič - učitelka - dítě. Nebojte se kdykoliv oslovit učitelky nebo ještě lépe si s nimi domluvit konzultaci, pokud je váš dotaz či problém na delší rozpravu. Aby vše fungovalo tak jak má, dodržují děti stanovená třídní pravidla. A aby spokojenost byla vzájemná, bylo by dobré, abyste doporučení a jistá pravidla dodržovali i Vy, rodiče. Děkujeme. 

 

Základní pravidla 

 1. Sledujte nástěnku, která je v hlavním vestibulu, a zároveň informační nástěnky v kmenové třídě. 
   
 2. Do školy voďte zdravé děti a až po dostatečné rekonvalescenci.
   
 3. Dodržujte provozní dobu školky (6:00 - 16:30). Pokud je to možné, přicházejte do 8:00. Děti se velmi těší na volné ranní hry, které trvají zhruba do 8:20 - 8:30, pak už je na řadě řízená činnost (cvičení, logopedie, komunitní kruhy, apod.).
   
 4. Děti předávejte učitelkám, nikdy je neposílejte do třídy ze šatny samotné.
   
 5. Průběžne kontrolujte, zda má dítě nejen vhodné oblečení (déšť - pláštěnka, horko - pokrývka hlavy, apod.) ale i na převlečeníNedávejte dětem drahé či značkové oblečení. Chodíme hodně ven, ve třídách tvoříme, oblečení se může lehce ušpinit či poškodit.
   
 6. Vše dětem podepište, obzvlášť u malých dětí je to nezbytné.
   
 7. Jsme zdravá školka bez sladkostí, prosíme, nedávejte dětem do školky sladkosti, a to ani v případě, když slaví narozeniny, apod. Více info k tomuto bodu naleznete ZDE
   
 8. V budovách MŠ používejte prosím návleky.
   
 9. Nevoďte do areálu školky zvířata.
   
 10. Dodržujte termíny úplaty školkovného a stravného.
 
 

Velmi důležitá doporučení

U těchto doporučení, která minimalizují školní neúspěšnost, jsou prevenci šikany a násilí, je stěžejní spolupráce rodiče a učitelky. 

 

1)    Ptejte se, naslouchejte a jednejte

 •  řešte obavy, potíže, problémy, nejasnosti co nejdříve, ptejte se (nedávejte dětem návodné otázky, př. To ti udělal Pepík, viď?)
 • zjistěte si okolnosti, ověřujte si informace
 • společně hledejme racionální řešení
 • vzájemně se informujte, podporujte dohodnutá opatření
 • buďte důslední

 

2)    Sjednejte si konzultaci

 • nechtějte řešit vážnější problémy mezi dveřmi, ale sjednejte si konzultace předem

 

3)    Trénujte s dětmi sociální dovednosti

 • neřešte porušení pravidel a kázně násilím a tresty
 • učte děti, aby sdělovaly své potíže a vnímaly rozdíl mezi žalováním a informací (= prevence šikany)
 • učte děti vyhodnocovat situaci a rozhodovat se (viz Školní vzdělávací program)
 

4)    Nalaďte své děti pozitivně

 • eliminujte spěch a nervozitu tím, že přivedete dítě do MŠ včas
 • čtěte nástěnku a web, sdílejte s dětmi „školkový“ život

 

Zde si můžete Doporučení stáhnout  v PDF.

 

Práva rodičů

Samozřejmě, nejde jen o to, co Vy jako rodič musíte dodržovat. Aby byla spolupráce vyvážená, máte svá práva, která respektujeme. 

Rodič má právo na:

 • informace, které se týkají vzdělávání a osobnostního rozvoje dítěte
 • nahlížet do portfolia a individuálních záznamů dítěte
 • po dohodě s učitelkou se zúčastnit vzdělávání a výchovy dítěte přímo ve třídě
 • vstupovat do třídy, pokud tím rodič nenarušuje práci či hru dětí
 • účastnit se setkání rodičů, dětí a MŠ
 • vyjadřovat se k rozhodnutím, jež se týkají jejich dítěte