Manuál spokojeného dítěte

Mámo, táto, ....
 • Neměj strach, když se od tebe odloučím, a nemluv o tom přede mnou. 
 • Nechej mne samostatně:
  ♥ jíst
  ♥ oblékat se
  ♥ pomoz mi až tehdy, je-li to třeba
  ♥ veď mě k pořádku. 
 • Do školky chodím za zábavou a hrou, ne za trest. 
 • Seznam mě s novým prostředím, kamarády a dospělými osobami v MŠ, nejdříve za tvé přítomnosti, později dle domluvy s paní učitelkou.
 • Jsem-li nemocný, patřím do postýlky. 
 • Pomůže mi, když si přinesu z domova plyšového kamaráda. 
 • Nechávej mne ve školce jen nezbytně nutnou dobu, v práci také nejsi déle než 8 hodin. 
 • Při odchodu do třídy se se mnou rozluč srdečně, ale krátce. 
 • Je-li nějaký problém, upozorni paní učitelku. 
 • Neklaď na mne nepřiměřené požadavky, ubližuje mi to. 
 • Máš-li čas a chuť, pobuď se mnou při jakékoliv činnosti během dne. 
 • K navození dobrých vztahů přispívá, najdeš-li si čas a zúčastníš-li se se mnou všech aktivit nabízených školou.
 
 
Lze si můžete Manuál stáhnout: Spokojené dítě.pdf (252,8 kB)