Škola za dveřmi

aneb co je pro dítě velmi důležité:     

 

1) Sociální dovednosti

- umět komunikovat                                                    

- RESPEKTOVAT pravidla alias Dohodnuté platí!

 

2) Samostatnost

- oblékání, pořádek, příprava věcí, úklid

- umět se rozhodnout

 

3) Řeč

- řečové dovednosti                                                                                                 

- náprava vad, logopedie

 

Zde si můžete stáhnout v PDF.

 

Předškoláci by v sociální oblasti měli zvládat

Vzhledem k úzké spolupráci s 1. ZŠ máme zpětnou vazbu v čem děti v 1. třídě pokulhávají. Jedná se především o sociální oblast. Proto prosím s dětmi pilujte níže uvedené body. Učitelky tak činí, ale pro zvládnutí je důležitá jednotnost.

 

1.     Zdravit, požádat, poděkovat, omluvit se

2.     Udržovat pořádek a uklízet si po sobě

3.     Umět vyjádřit nesouhlas a obhájit svůj názor bez násilí, sdělit potíže

4.     Umět se ovládat a zodpovídat za své chování

5.     Chovat se přátelsky a brát ohledy na druhého

6.     Umět se chovat v různých prostředích (v divadle, čekárně, na ulici,…)

7.     Pravidla při komunikaci (neskáče do řeči; mlčí, když jiný mluví,…)

8.     Uvědomit si rizikové a nevhodné projevy chování (šikana, neadekvátní reakce,…)

9.     Přijmout povinnost a úkoly, které dokončí

10.   Dodržovat dohodnutá pravidla

11.    Přijďte navrhnout další :-)

/Zdroj: Materiál pro PV, č.j. MŠMT – 9482/2012-22/

 

Zde si pravidla můžete stáhnout v PDF.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Na této stránce naleznete materiál, který popisuje základní požadavky pro předškoláky.