Půjdu do školky

 1. Můžete významně přispět k tomu, aby dítě zvládlo nástup do školky lépe. Jedná se zejména o trénování odloučení rodiče od dítěte, co největší samostatností dítěte v oblékání, při stolování, v užívání WC, hygieně a dovedností sdělit potřeby a pocity.
   
 2. Mluvte s dětmi o tom, jaké to ve školce je. Na negativní sdělení typu "počkej, tam se s tebou nikdo párat nebude" prosím, zapoměňte. :-)
   
 3. Neprotahujte rozloučení, neodcházejte tajně ani rychle, natož po hádce s dítětem.
   
 4. Především se zbavte strachu z odloučení od dítětě Vy , protože děti jsou citlivé na rozpoznávání pocitů u svých rodičů.
   
 5. V prvních dnech Vám doporučujeme počítat ráno s dostatečnou časovou rezervou, aby vše probíhalo bez spěchu a stresu. 
   
 6. Vhodné je přivádět dítě až do klidu kmenové třídy (od 7:30) tak, aby nemuselo do svodné třídy (6:00 - 7:30), kde se děti slučují z různých tříd a učitelky se střídají. 
   
 7. Pokud dítě bude od začátku ve školce i po obědě, doporučujeme v adaptačním období vyzvednout dítě hned po poledním odpočinku, tedy do 15:00 a nikoliv až ke konci provozní doby MŠ.
   
 8. To, co slíbíte, dodržte (pokud řeknete dítěti, že ho vyzvednete po obědě, učiňte tak).
   
 9. Dejte dítěti do školky něco důvěrně známeho, ideální je plyšák, polštářek, knížka.
   
 10. Komunikujte a spolupracujte s paní učitelkou. Mimořádné situace vždy oznamte osobně / telefonicky učitelce.