Medvíďata cvičí

Jednou za 14 dní ve středu chodí předškoláci z celé školky cvičit do velké tělocvičny 1. základní školy. I třída Medvíďat s paní učitelkou Monikou.