Veverky malují 

S paní učitelkou Romanou se barev nebojíme a štětcem vládneme hravě :-)