Denní režim

 • 6:00 - 8:00   

  Doba určená pro příchod do MŠ a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání. Děti již přítomné vykonávají volně spontánní zájmové aktivity

 

 •  8:00 - 8:20   

        Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry a zájmovou činnost

 

 • 8:20 - 8:45    

         Ranní cvičení

 

 • 8:45 – 9:00

        Přesnídávka

 

 • 9.00 – 9.30

        Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí,  na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd

 

 •  9:30 - 9:45   

        Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

 

 • 9:45 - 11:45 (11:30 ti mladší)

        Pobyt dětí venku, při kterém probíhají činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

 

 • 11:45                                     

        Osobní hygiena dětí, oběd

 

 • 12:30 - 14:00   

        Spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

 

 • 14:45 – 15:00 

        Svačina

 

 • 15:00 - 16:30   

        Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí; v  případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy; doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupciPozn. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, divadelních představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.