AKTIVITY A KROUŽKY

Zde naleznete přehled kroužků a zájmových aktivit, které nabízíme:
 

Logopedie

Logopedická poradna je 1x za14 dní pro dítě s doprovodem rodiče. Podmínkou úspěšné nápravy je pravidelný domácí trénink doporučených cvičení. Správná diagnostika řečových vad a případné potíže jsou vždy konzultovány s klinickým logopedem. I letos budeme poskytovat zdarma logopedickou péči dětem, které pomoc potřebují, a to formou metodických poraden pro rodiče s dětmi s dozorem klinického logopeda.

  • Detailní informace o logopedické prevenci si můžete stáhnout v PDF.

 

 

Angličtina hrou

        Kdy začít učit dítě anglicky? Existuje řada rozdílných názorů.Chceme učit děti hravě. Aby nevnímaly cizí jazyk  jako bariéru, ale součást dnešního života. Formou her, pohádek, obrázků, písniček, básniček seznamuje školená pedagožka děti s angličtinou. Naše učitelky - angličtinářky - se ve 2. pololetí 2018 zúčastnily semináře Angličtina v mateřské škole, který vedla lektorka Mgr. Lenka Nováková. ZDE si můžete přečíst její pohled na angličtinu pro ty nejmenší.

  • Plán témat na rok 2018 / 2019 si můžete stáhnout v ZDE.

AJ - program 2018/2019

O čem je školková angličtina? - přečtěte si ucelený text s nejdůležitějšími body

 

Předplavecký výcvik - 2. pololetí

Kurzy plavání  se konají v bazénu 1. ZŠ Hořovice a jsou výhradně určeny předškolákům.  Důvodem je náročnost  personálního zajištění této aktivity pro 70 dětí předškolního věku a pronájem bazénu 1. ZŠ max. 3hod. týdně mateřské škole.

 

 

Čtenářská gramotnost - Noc s H. CH. Andersenem

        Využíváme ve školce velkého zájmu dětí o knížky. Zřídili jsme dětskou a učitelskou centrální knihovnu. Rozmanitými metodami chceme rozvíjet a upevňovat dětskou touhu po knížkách. V každé třídě naší MŠ je dětem k dispozici čtenářský koutek.

 

Ekologické aktivity

        Naším mottem je: Porozumíme-li přírodě, budeme více rozumět i sami sobě. Pravidelně pořádáme oslavy Dny Země, turistické vycházky, exkurze na farmy i do ZOO. Důležitá je pro nás ohleduplnost a ochrana  přírody, která se prolíná denními činnostmi. V každé třídě mámě tříděný odpad a při vzdělávání klademe důraz na enviromentální výchovu, učíme se o zvířatech, rostlinách, světě.

 

Besedy a exkurze

        Návštěvujeme pravidelně s dětmi knihovnu, ZOO, hasiče, lokální výstavy, zámek, ranč a další krásná místa našeho města. Jezdíme do Čechovy stodoly, zveme policii, myslivce či spolky na besedy. 

 

Kulturní akce

        Navštěvujeme klub Labe, zveme divadelní a jiné umělecké spolky k nám do školky.