Pozor - změny tel.čísel  od 20. 2. 2017:

ŽABKY              733 121 106

LVÍČATA          733 121 107

DELFÍNI            733 121 093

KRÁLÍČCI         733 121 094

 

Konzultační hodiny pro rodiče předškoláčků

Budou probíhat individuálně během března a února.

Rodiče, kteří budou mít zájem, obdrží bližší informace u třídních učitelek.

rozpis tělocvična, bazén II.pol..docx (21675)

Jesle ifo.doc (47104)

                                               

ŽÁDÁME NALÉHAVĚ VŠECHNY RODIČE O DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍ DOBY

 

ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO ZDRAVÍ DĚTÍ - ŽÁDOST RODIČŮM:

- návrat po nemoci do MŠ  jen dětí doléčených

- pečlivá domácí kontrola - v současné době častý výskyt vší

Všem zodpovědným rodičům děkujeme za spolupráci.

 

Neptejme se, kdo je lepší a kdo horší, ale zda jsme my sami vynaložili svoje osobní maximum

Hlavní strategické cíle

 • stejné šance pro nadané, talentované i zdravotně znevýhodněné děti
 • zajištění kvalitních a odborně způsobilých pedagogů
 • připravenost dětí na další stupeň vzdělávání
 • podpora zdravého životního stylu
 • důraz na prevenci rizikového chování
 • všestranné aktivity
 • implementace alternativních prvků do výuky
 • spolupráce s rodiči, maximální informovanost
 • spolupráce s dalšími odborníky a školami
 • využití podmínek a možností města Hořovice
 • využití moderní techniky