Přerušení provozu: 27. - 30.12. 2016

během vánočních prázdnin

Logopedie - možnost pro všechny

více ad Informace pro rodiče

Pamlsky ne :-)

Prosíme rodiče o vyloučení sladkostí (ad Informace pro rodiče).

Důležité dny dětí oslavíme jinou formou.

 

rozpis tělocvična I.pololetí.docx (14855)

Vchod do pavilonu 4 je zrekonstruován, 

proto žádáme rodiče Krtečků a Králíčků, aby používali tento vstup do budovy.

 

 

Hrazení úplat Důvody změn.docx (16732)

 

 

Informace - Kroužky pro předškoláky

SVČ Domeček 2016/2017:

SPOLUPRÁCE S MŠ, VYHOVĚNÍ ŽÁDOSTI RODIČŮ

1) Pastelka/keramika od  4.10. 2016,  12 – 14 hodin

- souvislý blok, nelze dělit

2) Jóga od 5.9. 2016

- 1. skupina od 14 hod.

-  2.skup. od 14.45hod., děti vyzvedává z kroužku rodič

3) Předškolák, čtvrtky, v týdnu od 3.9., v 15 a v 16 hodin

- děti vyzvedávají rodiče

Bližší informace

T. Klokočník, SVČ Domeček

H. Nesnídalová, MMŠ Hořovice

Kroužky jsou organizovány tak, aby zásadně nenarušovaly režim MŠ stanovený Rámcovým vzdělávacím programem pro PV.

 

ŠKOLNÉ O PRÁZDNINÁCH

 

INFORMACE O PLACENÍ STRAVNÉHO OD ZÁŘÍ 2016.docx (13,5 kB)

                                               

ŽÁDÁME NALÉHAVĚ VŠECHNY RODIČE O DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍ DOBY

 

ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO ZDRAVÍ DĚTÍ - ŽÁDOST RODIČŮM:

- návrat po nemoci do MŠ  jen dětí doléčených

- pečlivá domácí kontrola - v současné době častý výskyt vší

Všem zodpovědným rodičům děkujeme za spolupráci.

 

Neptejme se, kdo je lepší a kdo horší, ale zda jsme my sami vynaložili svoje osobní maximum

Hlavní strategické cíle

 • stejné šance pro nadané, talentované i zdravotně znevýhodněné děti
 • zajištění kvalitních a odborně způsobilých pedagogů
 • připravenost dětí na další stupeň vzdělávání
 • podpora zdravého životního stylu
 • důraz na prevenci rizikového chování
 • všestranné aktivity
 • implementace alternativních prvků do výuky
 • spolupráce s rodiči, maximální informovanost
 • spolupráce s dalšími odborníky a školami
 • využití podmínek a možností města Hořovice
 • využití moderní techniky