Den otevřených dveří 26.1. MŠ Větrná i Jiráskova

8.00 - 10.30hod., 14.00 - 15.30hod.

(Zápis do MŠ - 4.5. 2017, Větrná 869 )

 

Jesle ifo.doc (47104)

                                               

ŽÁDÁME NALÉHAVĚ VŠECHNY RODIČE O DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍ DOBY

 

ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO ZDRAVÍ DĚTÍ - ŽÁDOST RODIČŮM:

- návrat po nemoci do MŠ  jen dětí doléčených

- pečlivá domácí kontrola - v současné době častý výskyt vší

Všem zodpovědným rodičům děkujeme za spolupráci.

 

Neptejme se, kdo je lepší a kdo horší, ale zda jsme my sami vynaložili svoje osobní maximum

Hlavní strategické cíle

 • stejné šance pro nadané, talentované i zdravotně znevýhodněné děti
 • zajištění kvalitních a odborně způsobilých pedagogů
 • připravenost dětí na další stupeň vzdělávání
 • podpora zdravého životního stylu
 • důraz na prevenci rizikového chování
 • všestranné aktivity
 • implementace alternativních prvků do výuky
 • spolupráce s rodiči, maximální informovanost
 • spolupráce s dalšími odborníky a školami
 • využití podmínek a možností města Hořovice
 • využití moderní techniky