Pozor: Změna od 1.1.2017 Školský zákon, par. 37:

Pro rodiče: Žádost o odklad školní docházky musí být podána dokonce dubna 2017,

včetně  zprávy školského poradenského zařízení  (pedagogicko psychologické poradny) - předává se ZŠ

Rozhodnutí ZŠ o odkladu předat ředitelce MŠ do 2.5. 2017

 

Přijmeme: učitelku (od 1.9. 2017)

kontakt: 734 159 444

Konzultační hodiny pro rodiče

Budou probíhat individuálně během března a února /+ dle potřeby/.

Rodiče, kteří budou mít zájem, obdrží bližší informace u třídních učitelek.

rozpis tělocvična, bazén II.pol..docx (21675)

Předplavecký výcvik je vždy organizován pro děti - předškoláky. Z důvodu bezpečnostních a personálních nejsme schopni zajistit tuto aktivitu pro všechny děti. Bezpečnostní předpisy stanovují na 1 učitelku 10 dětí. Za vzniklé organizační potíže ve třídě Myšek se rodičům i dětem moc omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

                                               

ŽÁDÁME NALÉHAVĚ VŠECHNY RODIČE O DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍ DOBY

 

ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO ZDRAVÍ DĚTÍ - ŽÁDOST RODIČŮM:

- návrat po nemoci do MŠ  jen dětí doléčených

- pečlivá domácí kontrola - v současné době častý výskyt vší

Všem zodpovědným rodičům děkujeme za spolupráci.

 

Neptejme se, kdo je lepší a kdo horší, ale zda jsme my sami vynaložili svoje osobní maximum

Hlavní strategické cíle

 • stejné šance pro nadané, talentované i zdravotně znevýhodněné děti
 • zajištění kvalitních a odborně způsobilých pedagogů
 • připravenost dětí na další stupeň vzdělávání
 • podpora zdravého životního stylu
 • důraz na prevenci rizikového chování
 • všestranné aktivity
 • implementace alternativních prvků do výuky
 • spolupráce s rodiči, maximální informovanost
 • spolupráce s dalšími odborníky a školami
 • využití podmínek a možností města Hořovice
 • využití moderní techniky